GROUP9

GROUP9

GROUP9

GROUP9 komt voort uit Salves Development. Wij zijn in 2011 met ons bedrijf begonnen. Uitgangspunt: de beste Java professionals binden door het bieden van uitdagende opdrachten, top collega’s en een leuke maar uitdagende werksfeer.

Onze klanten weten ons inmiddels te vinden. Zij gunnen ons cruciale rollen in hun business-kritische projecten. Door hun vertrouwen krijgen onze collega’s uitdagende projecten, waar ze van kunnen groeien. Zoals klanten voor ons kiezen, kiezen wij ook voor hen: alleen waar wij écht worden gezien als partner, gaan wij de verbinding aan; een goede relatie gaat immers 2 kanten op.

Dat geldt ook voor onze collega’s. Wij vragen veel van ze maar geven ook veel terug. We besteden veel aandacht aan trainingen en passende opdrachten, betalen boven marktconform, hebben prima arbeidsvoorwaarden, en nemen als bedrijf de belangrijke besluiten met elkaar. Samen beslissen we hoe we van GROUP9 een beter bedrijf kunnen maken. Jaarlijks worden de collega’s door management beoordeeld maar andersom gebeurt dit ook: collega’s beoordelen ook het management individueel. Iedereen binnen GROUP9 ervaart dit als prettig en transparant.

Wij streven er niet naar om de grootste te zijn, maar wel de allerbeste.

Onze mensen, GROUP9 en software development

GROUP9 is ontstaan vanuit het idee dat software development anders kan, beter kan. Software ontwikkelen die beter aansluit bij wat de klant nodig heeft, op tijd geleverd wordt en onderhoudbaar is in de toekomst. Mensen die bij GROUP9 werken zijn veelal seniors of hebben het in zich snel tot een senior niveau door te groeien. Passie hebben voor het vak van Software Engineering, het leveren van kwalitatief goede software oplossingen staat voorop.

Passie alleen is daarbij niet genoeg: je moet ook in staat zijn om die passie, die drive om te zetten in daden. De vitaliteit en eigen ontwikkeling van onze mensen, waardoor ze in staat zijn om de energie te hebben om de passie te delen, is een van de kernwaarden van ons bedrijf. Ervoor zorgen dat onze collega’s gezond en energiek in het leven staan heeft continu de aandacht.

Daarnaast is software engineering bij uitstek een vak waarbij er niet één goede oplossing is voor een probleem, niet één goede manier om een software-systeem te ontwerpen. Zo ook is er niet één goede manier om te carrière in te richten. Dat betekent dat wij de autonomie van onze mensen, het hebben van een eigen mening met respect naar elkaar hoog in het vaandel hebben. Gezamenlijk komen uit die diversiteit de beste ideeën naar voren, leveren we de beste software.

Autonomie betekent echter niet dat GROUP9 bestaat uit solisten, integendeel. Wij vragen veel, maar dat betekent dat daar ook veel tegenover staat om saamhorigheid te creëren. Het sociale aspect is dan ook van groot belang voor ons bedrijf: samen zijn we één groep en doen we van alles om dat ook zo te houden. Dit doen we bijvoorbeeld door team weekenden en sociale meetings te organiseren, waarbij eens een keer niet de techniek, maar de mensen voorop staan. Bij GROUP9  gaan onze collega’s zelfs voor onze klanten.

In onze relatie met onze klanten proberen we een stuk van de ideeën over beter software ontwikkelen over te brengen met als doel dat ook zij in staat zijn sneller, beter onderhoudbare software te ontwikkelen. Veelal in de vorm van trajecten waarbij we samen met de klant gaan zorgen voor een productiviteitsverbetering van het ontwikkelproces. Natuurlijk voor een deel op hun eigen manier, maar altijd vanuit de passie voor het vak van Software Engineer.